MENU

立命館大学 文学部 人文学科に合格しました!

2020.12.17更新

特別進学コースの生徒が、立命館大学 文学部 人文学科に合格しました!おめでとうございます!

進徳を知ろう・見よう・体験しよう。